1087 találat (0,149 másodperc)

Találatok

 • KÖNYVTÁR Délmagyarország, 1913. február (2. évfolyam, 26-49. szám)
  1. 1913-02-19 / 41. szám
  [...] igazságügyminiszter fölhatalmazására az ügyészség indított Eisner Manó dr ellen Ennek a pörnek [...] játszódott le a vizsgálóbíró szobájában Eisner Manó dr a védencével Jutkovics Gé­za [...] a cellájába Az eset után Eisner Manó dr bead­ványt intézett Magay Lajos [...] és rágalmazás vétsége miatt följelentette Eisner Manó dr t A tárgyalás különösen [...]
 • KÖNYVTÁR Délmagyarország, 1939. február (15. évfolyam, 26-48. szám)
  2. 1939-02-22 / 43. szám
  [...] tette meg két szegedi ügyvéd Eisner Manó dr és Dcttrc János dr [...] ötvegy között Ebben a pörben Eisner Manó dr az c halt testvérét [...] e Hclt lésével jusson ügyfele Eis­ner Manó ujabb c égtétrlhéc Emiatt a [...] ugy Dettrc János dr mint Eisner Manó dr ellen Eisner ellen még [...]
 • KÖNYVTÁR Délmagyarország, 1930. május (6. évfolyam, 97-121. szám)
  3. 1930-05-08 / 102. szám
  [...] a polgárTr pc prneJíi Dr Eisner Manó azt javasolja hogy térjen a [...] nagyarányú meglepetés migt most dr Eisner Manó felszólalásában Az egyetlen komoly ellenvetése [...] közgyűlés a hozzá­járulást szól közbe Eisner Manó Én már most bejelentem hogy [...] leadóval kapcsolódhatik be Szeged Dr Eisner Manó a zárszó jog n szólal [...]
 • KÖNYVTÁR Délmagyarország, 1914. március (3. évfolyam, 50-75. szám)
  4. 1914-03-18 / 64. szám
  [...] ügyre a melynek egyik szereplője Eisner Manó dr ügyvéd másik pedig Gyuritza [...] Drágosit letartóztatta s akkor Jutkovics Eisner Manó dr ügyvédet biztia meg védelmével [...] szobájában Idegrohamot ka­pott fuldokolva zokogott Eisner Manó dr hogy megnyugtassa védencét a [...] A szegedi törvényszék bűnösnek találta Eisner Manó dr t és ötszáz korona [...]
 • KÖNYVTÁR Délmagyarország, 1912. november (1. évfolyam, 69-93. szám)
  5. 1912-11-22 / 86. szám
  [...] 11 Védő és orvosszakértő Vádirat Eisner Manó dr és Gyuritza Sándor dr [...] affér amely a nyáron történt Eisner Manó iigyvéd és Gyuritza Sándor dr [...] fogházában Jut­kovics panaszkodott a védőjének Eisner Manó dr nak Gyuritza Sándor dr [...] igazságügyim­niszter fölhatalmazása alapján rágalmazásért följelentette Eisner Manó dr t Ebben az ügyben [...]
 • KÖNYVTÁR Délmagyarország, 1931. január (7. évfolyam, 1-25. szám)
  6. 1931-01-29 / 23. szám
  [...] ezután felol­vassa a polgármesternek dr Eisner Manó legutóbbi interpellációjára adott válaszát Eisner [...] az egyetem autonómiáját érintik Dr Eisner Manó nem veszi tudomásul a pol­gármester [...] meg szólt közbe valaki Dr Eisner Manó ezután javasolja hogy a köz­gyűlés [...] elérni mondta a polgármester Dr Eisner Manó tiltakozik a polgármester takti­kája ellen [...]
 • KÖNYVTÁR Délmagyarország, 1911. augusztus (2. évfolyam, 173-199. szám)
  7. 1911-08-02 / 174. szám
  [...] két jó fiu segített ki Eisner Manó dr ós Müller Károly Sze­rencsémre [...] egy francia órát szerez neki Eisner Manó pedig részvéttel jegyzi meg hogy [...] után látunk A gyűjtés vezetői Eisner Manó dr Müller Károly ós ón [...] Hassa Félnyolckor megtudom hogy elóállitották Eisnerrel ós Mül­lerrel nyomban magam is [...]
 • KÖNYVTÁR Délmagyarország, 1928. április (4. évfolyam, 76-98. szám)
  8. 1928-04-20 / 90. szám
  [...] egyenlítették ki az ellentéteket Dr Eisner Manó kijelentette hogy hajlandó módositani ajánlatán [...] újbóli megnyitása utáu dr PELMAGTAROBSZAG Eisner Manó felolvasta uj egyezségi ajánlatát amely [...] uj egyezségi ajánlat szerint dr Eisner Manó az Angol­Magyar Bánk szegedi fiókjánál [...] A szavazások befejezése után dr Eisner Manó újbóli szavazás elrendelését kérelmezte A [...]
 • KÖNYVTÁR Délmagyarország, 1912. március (3. évfolyam, 50-76. szám)
  9. 1912-03-16 / 63. szám
  [...] ügyész ur tévedésben van repli­kázott Eisner Manó dr Az a csendőr a [...] órakor nyitotta meg a tárgyalást Eisner Manó dr védő be­jelentette hogy a [...] az orvos­ságot adta A tanú Eisner Manó dr védő kérdéseire za­varodottan felelt [...] pedig senki sem adhat hitelt Eisner Manó dr Én is ellenzem Szerencsés [...]
 • KÖNYVTÁR Délmagyarország, 1935. február (11. évfolyam, 27-49. szám)
  10. 1935-02-05 / 29. szám
  [...] megjelent Dr Tabódy Zsoltot dr Eisner Manó édte A vád előterjesztése előtt [...] főma­gánvádló jogos érzékenységét sérthetik Dr Eisner Manó a nyilvánosság kizárását törvényes ok [...] erre vonatkozóan tanuként bejelentem dr Eisner Manót dr Szebeni Endrét és dr [...] még nem érke­zeti meg Dr Eisner Manó védő kérte a valódiság bizonyitásánalc [...]
 • KÖNYVTÁR Délmagyarország, 1931. február (7. évfolyam, 26-48. szám)
  11. 1931-02-12 / 34. szám
  [...] rendreutasítom mondja a polgár­mester Dr Eisner Manó ezután azt indítványozza bogy a [...] ózsef jelentkezett szólásra Elvi­leg egyetért Eisner Manóval akinek álláspontját azonban gyakorlati szempontból [...] gazdasági hely­zet javulására Csatlakozik dr Eisner Manó in­dítványához mert a mai viszonjok [...] Nagy zaj helyeslés ellentmondások Dr Eisner Manó az előadó javaslatit elfogadja mert [...]
 • KÖNYVTÁR Délmagyarország, 1912. március (3. évfolyam, 50-76. szám)
  12. 1912-03-17 / 64. szám
  [...] létszámát szaporították Az ügyész és Eisner Manó dr védő uj tanukat jelentették [...] ügyész között Negyedórás szünet után Eisner Manó dr föl­szólalásában tiltakozott az ügyész [...] tudom hogy lé­tezik e Derültség Eisner dr védő A nyomozás során [...] négykor nyitotta meg a tárgyalást Eisner Manó dr védő uj tanuk kihallgatá­sát [...]
 • KÖNYVTÁR Napi Hírek, 1930. május/1
  13. 1930-05-07 [0226]
  [...] tudná venni a szegedi leadót Eisner Manó dr ellenezte ezt mert mint [...] leadóállomás építését A szavazás során Eisner Manó dr magára maradt a javaslat [...]
 • KÖNYVTÁR Délmagyarország, 1935. január (11. évfolyam, 1-26. szám)
  14. 1935-01-13 / 11. szám
  [...] János dr Dobay Gyula dr Eisner Manó dr Hajnal István dr Hunyady [...] János dr Csányi Má­tyás dr Eisner Manó Kakuszi József dr Kiss Albert [...] muzeumi bizottság Back Bernát dr Eisner Manó Gál Ferenc dr Kiss Albert [...] Pál dr Dobay Gyula dr Eisner Manó Erdélyi And­rás v Gál József [...]
 • KÖNYVTÁR Délmagyarország, 1919. március (8. évfolyam, 49-72. szám)
  15. 1919-03-16 / 62. szám
  [...] Becsey Károly elnök felkérte dr Eisner Manót a radikális párt elnökét hogy [...] a radikális párt álláspontját Dr Eisner szerint a kérdés amelyről a [...] ítélik meg a Munkástanács intencióit Eisner szerint fi­gyelembe kell venni hogy [...] ajánlhassak szerdáig a pártve­zetőségnek Dr Eisner Manó hangsúlyozta hogy a radikális párt [...]
 • KÖNYVTÁR Szeged, 1924. február (5. évfolyam, 27-50. szám)
  16. 1924-02-06 / 30. szám
  [...] A bizonyítás befejezése után dr Eisner Manó kezdi meg mélyen átgondolt és [...] után Nem vitás folytatta dr Eisner hogy Tölgyes Gyula lefolytatta a [...] hivatkozik Zsirkay frázisai mondoita dr Eisner jók voltik a hordó tetején [...] kéri a bűnösség meg­állapítását Dr Eisner Manó beszédét a következő sza­vakkal fejezi [...]
 • KÖNYVTÁR Délmagyarország, 1935. január (11. évfolyam, 1-26. szám)
  17. 1935-01-20 / 17. szám
  [...] ezelőtt Holtzer Dániel ügy­védje dr Eisner Manó utján olyan kérelmet terjesztett a [...] a közjegyző és társaságában dr Eisner Manó Holtzer Dániel valamint a becsüs [...] és a belépni akaró dr Eisner és Holtzer Dániel előtt a [...] a leltározást nem kí­vánja Dr Eisner Manó kifejtette hogy a biróság elrendelte [...]
 • KÖNYVTÁR Délmagyarország, 1930. június (6. évfolyam, 122-144. szám)
  18. 1930-06-01 / 122. szám
  [...] junius 1 Wl Dr Kitnrn Manó Megop ál ák dr Eisner Manót Dr Eisner Manó szombatra virradó éjjel súlyos műtéten esett keresztül Eisner már a hét elején rosszul [...] operációt kővető első napon dr Eisner állapota kielégítő Sorra kiszáradnak a [...]
 • KÖNYVTÁR Szeged, 1923. december (4. évfolyam, 274-296. szám)
  19. 1923-12-22 / 291. szám
  [...] volna de ez előtt dr Eisner Manó Szekeres védője bejelen­tette hogy védettjének [...] amelyeket eldugott családja elől Dr Eisner Manó letette ezeket a törvényszék asztalára [...] ehetetlen megromlott almásrétes seiyempapi­rosban Dr Eisner Manó ezután bejelentette hogy a kóros [...] után terjeszthetnék elő véleményüket Dr Eisner Manó ezután számos tanút jelen­tett be [...]
 • KÖNYVTÁR Délmagyarország, 1911. november (2. évfolyam, 251-275. szám)
  20. 1911-11-26 / 272. szám
  [...] is tudja Engel Lajos után Eisner Manó doktort hallgatták ki Biró mint újságíró Eisner Manó dr cikke miatt mely a [...] tudtommal fize­tést nem kapott Én Eisner Manónak és Pásztor Józsefnek sohasem szóltam [...] tanuk megesketését kér­te Nagy Zoltán Eisner Manó dr megesketését ellenezte A biróság [...]

 

Találatok rendezése
Találatok szűkítése Miben keresi?
mind