Community as Opportunity – Creative archives’ and users’ network

Az Európai Unió Creative Europe programja keretében 11 európai ország 17 tudományos intézménye együttműködésében valósul meg a Community as Opportunity – Creative archives’ and users’ network (Közösség mint lehetőség – Alkotó levéltári és felhasználói hálózat) projekt 2014. december 1. – 2018. november 30. között.

A projekt levéltári anyagok digitalizálását is támogatja.

A Magyar Nemzeti Levéltár mint a projekt résztvevője 2016-ban 100 000 oldal (levéltári kiadványok, helytörténeti kutatáshoz szükséges hírlapok, közlönyök), 2017-ben újabb 106 000 oldal levéltári anyag digitalizálását és kétrétegű pdf-ben közzétételét valósította meg az Arcanum Adatbázis Kft. közreműködésével a Magyar Közgyűjteményi Portálon. Az alábbi anyagok digitalizálása és publikálása készült el a projekt keretében: 

Intézmény Kiadvány Oldal
Magyar Nemzeti Levéltár (MNL)
MNL Országos Levéltára XIX-A-83-b Minisztertanács (Testület) Előterjesztések, határozatok. 3000-es határozatok, 1955–1967 106 510
MNL Békés Megyei Levéltára Békés 18 038
MNL Csongrád Megyei Levéltára Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve 5 846
MNL Somogy Megyei Levéltára Somogyi Almanach 3 820
MNLSomogy Megyei Levéltára Fontes Comitatus Simighiensis 168
MNL Somogy Megyei Levéltára Somogy vármegye HivatalosLapja 21 276
MNL Somogy Megyei Levéltára Iskola és levéltár 2 536
MNL SomogyMegyei Levéltára Sorozaton kívüli kiadványok 7 310
MNL Somogy Megyei Levéltára Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 15 752
MNL Zala Megyei Levéltára Zalai gyűjtemény 22 615
MNL Zala Megyei Levéltára Zalaegerszegi Füzetek 402
MNL Zala Megyei Levéltára Zala megye helytörténeti lexikona - Kéziratos regesztagyűjtemény 14 878
MNLZala Megyei Levéltára Sorozaton kívüli kiadványok 3 167

  

 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein / Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.