Hírek

placeholder

Fantasztikus új lehetőség! Térkép a térképen funkció a HUNGARICANA rendszerben

Metaadatok a térképen


3 dimenziós Habsburg Birodalom - Google maps-en az 1. és 2. katonai felmérés teljes anyaga.


Új kiadványok a Közgyűjteményi Könyvtárban

Mintegy 200.000 oldallal bővült a Közgyűjteményi Könyvtár állománya. Az MTA Könyvtára jóvoltából kereshetővé vált az MTA Könyvtár valamennyi sorozata, kiadványa, köztük olyan jelentős sorozatok, minrt a 23 kötetből álló Kézirattár katalógusai, a 75 kötetből álló MTA Könyvtár Kiadványai sorozat és a 37 kötetes Közlemények sorozat. Két új, jelentős terület anyaga került az adatbázisba, a teljesség igényével közöljük a középkori magyar okmánytárakat (Anjou, Árpádkori, Fejér, Hazai Okmánytár, Zichy, stb.), valamint híd- és útépítő könyveket, amelyek e terület múltjával és jelenével foglalkoznak. Tovább bővült az egyházi gyűjtemények anyaga: megkezdődött a püspöki körlevelek publikálása (Kalocsa, Győr), valamint tovább bővültek a rekordmátus és az evangélikus egyházkerületi illetve egymázmegyei jegyzőkönyvek.


Jelentősen bővült az Régi Magyar Könyvtár adatbázisa

Az eddig elérhető mintegy 600 RMK I. (1711 előtti magyar nyelvű könyvek) kötet mellé több, mint 300 digitalizált kötettel bővült a gyűjtemény. Az Országos Széchényi Könyvtár anyagából további 140 kötetet digitalizáltunk, elsősorban az RMK I. 1600-nál nagyobb sorszámúakat. Emellett digitalizálásra kerültek az MTA Könyvtárának azon kötetei, amelyek az Országos Széchényi Könyvtárban nem találhatók meg. Jelenleg az adatbázis már mintegy 900 RMK I. kötethez biztosít hozzáférést, így egyre közelebb kerülünk ahhoz a célhoz, hogy a mintegy 1400-1500 fennmaradt RMK I. kötet hozzáférhetővé váljon a világhálón.


Elindult a HUNGARICANA!

Hosszú évek szisztematikus munkája után hozzáférhetők az NKA által támogatott közgyűjteményi digitalizálások eredményei. Az Országgyűlési Könyvtár által üzemeltetett HUNGARICANA.HU elsődleges célja, hogy egyetlen felületen keresztül legyenek elérhetők az elkészült adatbázisok, iratok, képek, térképek és egyéb dokumentumok. Az elmúlt években az NKA különböző kollégiumaiban (levéltári, múzeumi, könyvtári) előállított tartalmak mellett számos intézmény csatlakozott a rendszerhez. Már az induláskor több, mint 100 intézmény adatai érhetők el, köztük számos határon túli, sőt külföldi intézmény is. A fontosabb adatbázisok (részletesen az adatbázis) menüben: