Hírek

placeholder

A Ferencvárosi Torna Club kiadványai a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon

A Ferencvárosi Torna Club múltja ezer szállal kötődik a főváros történetéhez. Az egyesület története nélkül nem lehet megismerni Budapest múltját sem. A Ferencvárosi Torna Club és Budapest Főváros Levéltára 2015. január 27-én együttműködési megállapodást kötött, amely keretében a két fél vállalta, hogy minden területen támogatják egymást, amely az FTC múltjának feltárására, megismerésére irányul. Az egyezmény alapján Budapest Főváros Levéltára segítséget nyújtott a Fradi Múzeumnak a Nagy Béla által hátrahagyott örökség kiadványokban megtestesülő anyagának digitális feldolgozásában és a magyarországi Közgyűjteményi Portálon való publikálásban.


Kutathatóvá váltak a Fővárosi Tanács VB üléseinek jegyzőkönyvei

Az adatbázis az 1950–1990 között működött Budapest Főváros Tanácsa (rövid nevén: Fővárosi Tanács), illetve Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyveit tartalmazza. A tanácsrendszert az 1950. évi I. tv. hívta életre, megszüntetve ezzel a polgári kori helyhatósági szervezetet, és a központosított államszervezet részeként kettős (állami és állampárti) alárendeltségben, az államhatalom helyi szerveként kezdte meg működését.


Számos megyei napilap vált elérhetővé a HUNGARICANA-n!


Elkészült a közjegyzői adatbázis az I. világháború végéig

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara támogatásával ebben az évben újabb jelentős számú adattal bővült Budapest Főváros Levéltára polgári kori magánközjegyzői anyaga. Sikerült ez évben több peremkerületi közjegyző teljes illetve részleges anyagát rögzíteni: Jakab Géza újpesti (1902-1919), Velsz Emil (1900-1912) és Szécsi Ferenc pesterzsébeti (1916-1918) közjegyzők anyagának feldolgozásával immár az 1918. december 31-ig felvett és fennmaradt iratokat is adatbázisba rögzítettük. Ugyancsak most került betöltésre a nagyobb terjedelmű anyaggal rendelkező VI. kerületi közjegyző Holitscher Szigfrid (1912-1946) és Stamberger Ferenc közjegyző okiratainak sorozata, szintén 1918-ig. 1918-1927 között Lázár Ferenc V. kerületi közjegyző, valamint Janits Imre IX. és Teöke Béla X. kerületi közjegyző iratainak feldolgozásában is jelentős előrehaladást értünk el.


Újabb dokumentumok a Közgyűjteményi Könyvtárban

Mintegy 200.000 oldallal bővült az adatbázis: a szlovákiai Fórum Intézet közreműködésével az szlovákiai Irodalmi Szemle (1958-2014), valamint A Hét (1957-1996), az esztergomi Helischer Károly Városi Könyvtár segítségével helytörténeti dokumentumok, valamint a Hídlap (2006-2011) férhető hozzá. A Magyar Evangélikus Digitális Tár négy jelentős gyűjteménnyel bővült: egyházkerületi jegyzőkönyvek, az ordinációs (lelkészi életrajzok) anyakönyvek, az egyházlátogatási jegyzőkönyvek, valamint elindult az evangélikus területi levéltárak és parókiák jegyzőkönyveinek, iratainak publikálása is.